ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္

ဆက္သြယ္ရန္

ရုံးလိပ္စာ

အမွတ္(၇၄)၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
စက္ရုံတည္ေနရာ(၁) အမွတ္(127)၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ စက္မွႈဇုန္(၇)၊ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္။
စက္ရုံတည္ေနရာ(၂) အမွတ္(173)၊ လွသိဂီလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္။
ဆက္သြယ္ရန္နံပါတ္ 01-686784, 09-512982, 09-6818369, 09-254512221,09-73035338
အီးေမးလ္လိပ္စာ uthanwinmst@gmail.com, import.mst@gmail.com
Website www.mateswetaw.com


Address

Head Office: No.(74), Tapin Shwe Htee Street, (1) Ward, Mayangon Tsp., Yangon.
Phone: 01 - 68 67 84, 09 - 51 52 92 82, 09 - 25 45 12221
Fax: 01 - 68 67 84
Factory (1): No.(127), Tapin Shwe Htee Road, Zone(7), Hlaing Thayar Tsp., Yangon.
Factory (2): No.(173), Corner of Hla Theingi St., & U Mho St., Zone (3), Shwe Pyi Thar Tsp., Yangon
Mobile: 09 - 51 52 92 82, 09 - 730 35 338

Visited Counter

web counter