ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တိုင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ကုမၸဏီလီမိတက္

မိတ္ေဆြေတာ္မွ ၾကိဳဆိုပါ၏

မိတ္ေဆြေတာ္ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တုိင္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းကုမၸဏီသည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ မွစ၍ စက္မွႈဇုန္(၇)၊ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ကြန္ကရစ္တုိင္စတင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ကုမၸဏီလုပ္ငန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ စက္မႈဇုန္(၃)၊ ေရႊျပည္သာတြင္ ကြန္ကရစ္တုိင္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ကြန္ကရစ္တုိင္မ်ားအား ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာဆုိဒ္အေရာက္သုိ႔ သယ္ပုိ႔ေပးျခင္း၊ တုိင္မ်ားစုိက္ထူေပးျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူေနတုိက္ခန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒုိမီယံ အေဆာက္အဦီးမ်ားကုိ အခန္းေပးအခန္းယူစနစ္ျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပးသည့္အျပင္ ပုိင္တုိင္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပုိင္ရုိက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ မိတ္ေဆြေတာ္ ေက်ာက္တိုင္စက္ရံုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ စံခ်ိန္မီ ေက်ာက္တိုင္မ်ားအား လူၾကီးမင္းတို႕လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ ေရာင္းခ်ေပးျပီး လူၾကီးမင္းမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေစေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

Concrete Pole

Our Services are whole-sale distribution of concrete hollow ..

View details »

Condo & Construction

Mate Swe Taw Condo & Construction .

View details »

Piling

Piling

View details »

Our Current Projects

Click here »


Address

Head Office: No.(74), Tapin Shwe Htee Street, (1) Ward, Mayangon Tsp., Yangon.
Phone: 01 - 68 67 84, 09 - 51 52 92 82, 09 - 25 45 12221
Fax: 01 - 68 67 84
Factory (1): No.(127), Tapin Shwe Htee Road, Zone(7), Hlaing Thayar Tsp., Yangon.
Factory (2): No.(173), Corner of Hla Theingi St., & U Mho St., Zone (3), Shwe Pyi Thar Tsp., Yangon
Mobile: 09 - 51 52 92 82, 09 - 730 35 338

Visited Counter

web counter